Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки, фізичний факультет

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

 

ЕВРИКА-2014

15-17 травня 2014 р., Львів, Україна.

 

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, експериментальної фізики, радіофізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напpямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – українська, англійська та російська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у таких журналах:

 

 

 

© 2003- Лабораторія технологій штучного інтелекту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲