Спікери

Володимир Гетьманський, Head of Data Science office (eleks)

Тема: «Business and data – current status and challenges»

Динаміка та тренди 2020, головні челенджі в роботі з практичного досвіду та важливість освіти в даних напрямках.
Володимир Сухий, Resource Development Administrator (EPAM)

Тема: «Time management»

«Тайм-менеджмент, або ж вміння керування часом – це сукупність методів організації часу для виконання поставлених задач. Під час тренінгу учасники дізнаються більше про пріоритетність, розбиття великих завдань, делегування, а також про інші цікаві методики.»
Соломія Козак, Associate People Advisory Specialist (EPAM)

Тема: «Time management»

«Існує вислів, що завдяки IQ ви влаштовуєтесь на роботу, завдяки EQ – робите кар’єру. На даному тренінгу студенти навчаться розуміти власні емоції та керувати ними, з емпатією ставитися до емоцій інших людей, а також освоять на практиці техніки управління взаємовідносинами.»
Юліана Лещишин, Talent Acquisition Assistant (EPAM RD team)

Тема: «Effective Conflict Solving»

«Буде розглянуто динаміку конфлікту, стилі поведінки у конфлікті та чому він взагалі виникає на прикладі героїв Marvel та DC. Студенти дізнаються і зможуть застосувати на практиці техніки ефективного вирішення конфлікту: Я-Висловлювання, діалог віддзеркалення, були інтегровані навички по емоційному інтелекту.»
Катерина Мотько, Resource Development Administrator (EPAM)

Тема: «Collaboration skills»

«Разом зі студентами пропрацюємо три мистецькі спринти, успішне завершення яких буде напряму залежати від якісної колаборації в межах своєї команди. Відтак, це буде креативна суміш навичок спілкування, взаємодопомоги і вміння швидко адаптуватись до змін.»
Наталія Куба (ЛНУ ім.І.Франка, SoftServe, Center of Learning Exceliance)

Тема: «Ключові Soft Skills. Як організувати командну роботу та ефективно презентувати проект»

В сучасній реальності для роботи зі складними і цікавими викликами, для успішного розвитку наших проектів нам потрібні комплексні вміння та навички. Такими компетенціями, зокрема, є здатність співпрацювати в команді та комунікувати ефективно. І тому під час зустрічі ми дослідимо такі теми:
 • що таке команда
 • як налагодити командну роботу
 • комунікація в команді
 • презентація результатів роботи
Олена Доманська, Data Scientist (Avenga)

Тема: «Data Science Intro»

Вступ до АІ, сфери застосування, практичне використання. Різниця між supervised and unsupervised learning. Binary and multivariate Classification vs Regression. Пайплайн ML (data preparation, exploratory analysis, model selection, hyper-parameter tuning, evaluation). Основні моделі класичного машинного навчання. Вступ до нейронних мереж.
Марія Гірна (Avenga)

Тема: «Нейронні мережі»

Вступ до нейронних мереж. Основні типи нейронних мереж. Класифікація зображень за допомогою нейронних мереж.
Василь Вовк, Юрій Карабась, (GlobalLogic)

Тема: «Основи програмування / Python»

 • Огляд мови програмування Python
 • Застосування Python для наукових обчислень в астнономії
 • Популярні бібліотеки Python для математиків
Олеся Третяк (Avenga)

Тема: «Вступ до машинного навчання»

Ми обговоримо як аналізувати датасет, чистити дані, додавати та видаляти змінні (feature extraction). Навчимося правильно розділяти датасет на тренувальний та валідаційний. Добавимо dummy variables та не попадемо в їхню пастку. Побудуємо модель лінійної регресії та random forest. Провалідуємо результати моделей і спробуємо покращити передбачення.
Юрій Головатий (ЛНУ ім.І.Франка)

Тема: «Матричні методи в ІТ»

Професійне програмування вимагає насамперед знання алгоритмів і структур даних, а лише потім володіння алгоритмічними мовами. А позаяк в кожному ефективному алгоритмі захована деяка математична теорія, то мої лекції будуть мотивацією до вивчення математики. Зокрема розповім, як застосовують лінійну алгебру в алгоритмі пошуку Google та рекомендаційній системі Netflix.
Андрій Франко, Software Engineer (GlobalLogic)

Тема: «Робота з памяттю в С/С++»

 • Stack
 • Heap
 • Catching memmory bugs
 • Memory organization


Тема: «Операційні системи»

 • Real time operation systems
 • Cotext switch
 • Interrupt latency
 • Thread scheduling.
Галина Тріщ, Business Analist (GlobalLogic)

Тема: «SDLC Stages and Models»

Під час лекції ознайомимось з життєвим циклом розробки програмного забезпечення: розглянемо стадії розробки програмного забезпечення та процеси, які відбуваються на кожній із стадій. Поговоримо про моделі розробки програмного забезпечення. Проаналізуємо їх недоліки та перевага при використанні в IT проектах.
Олег Бугрій, професор кафедри диференціальних рівнянь (ЛНУ ім.І.Франка)

Тема: «Баєсівський аналіз даних»

Розглянемо основи сучасного ймовірнісного програмування. Познайомимося з прикладами використання баєсівської статистики для розв'язування прикладних задач.
Максим Нечепуренко, Senior Data Scientist (N-iX)

Тема: «The dark side of the Data Science»

Ірина Дробіт, Technical Writer (GlobalLogic)

Тема: «Business English: Why Should I Care?»

Ділова англійська мова (Business English) – це засіб спілкування, ведення переговорів і переконання. Чому її варто вивчати студентам? Що саме вивчати і як це робити ефективно? Відповіді на ці питання студенти отримають під час тренінгу. Мова тренінгу англійська.
Володимир Голодинський, Software Engineer (GlobalLogic)

Тема: «Сучасна розробка на прикладі Android»

Тези доповіді:
 • робота Android інженера і його інструменти
 • чому Android крутий і перспективний
 • від початківця до першої роботи
Роман Карпюк, SecOps Specialist (ЛНУ ім.І.Франка, SoftServe)

Тема: «Виявлення загроз та способи їх використання»

Кібербезпека – гарне слово, котре не всі розуміють. Якщо вам цікаво розібратися в цій темі, подивитися з різних боків на ІБ, знати хто і за що відповідає, а також розуміти, що слід роботи, а що ні – долучайтеся, обіцяю поділитися цікавими і корисними речами.
Ярослав Пасічник, SecOps Specialist (SoftServe)

Тема: «Introduсtion to web pentesting. XSS, CSRF, Directory travestal, SQL injection та багато іншого»

Під час даного тренінгу студенти дізнаються про найбільш популярні вразливості у веб, як їх використати та як захиститись"
Юрій Щербина (ЛНУ ім.І.Франка)

Тема: «Основи криптографії»

Буде розглянуто положення теорії чисел, які застосовують у криптографії. На цій основі пояснено системи шифрування з секретним і відкритим ключем: шифри зсуву і афінні шифри, блокові шифри, криптосистему RSA.
Олег Гутік (ЛНУ ім.І Франка)

Тема: Кодування та автомати

Будуть викладені елементи алгебраїчної теорії кодів, їх класифікація та застосування алгебраїчних автоматів до генерації, визначення та відновлення кодів. Буде наведено ряд прикладів кодів, їх застосування при передачі та збереженні інформації в ІТ і природі, та сформульовано ряд вправ для їх “обчислення”.
Михайло Кропива, InfoSec Director (SoftServe)

Тема: «Організація безпеки на підприємстві»

Інформаційна безпека на будь-якому підприємстві складається із багатьох частин-процеси, політики, сертифікації, кібербезпека та ін. Під час сесії учасники довідаються про вдале поєднання організаційних і технічних аспектів інформаційної безпеки.
Орест Костів (Мережна академія Cisco)

Тема: «Фаєрволи. Організація захисту периметру мережі та фільтрування трафіку»

Які небезпеки очікують користувачів ззовні і всередині параметру комп’ютерної мережі? Як відфільтрувати трафік мережі підприємства або домашньої мережі? Як користуватися фаєрволами на домашніх комп'ютерах або роутерах?
Андріян Рибак, Mobile Engineer/Data Scientist (Lemberg Solutions Ltd)

Тема: «Машинне навчання»

Розглянемо особливості машинного навчання, області його застосування та спробуємо побудумати модель машинного навчання.

Тема: «Розробка програм для ОС Android»

Розглянемо приклади реалізації додатків для ОС Android мовою Kotlin з використанням архітектурних компонентів Lifecycle, LiveData, ViewModel, Room.
Андрій Якімець, Python Software Engineer (SoftServe)

Тема: "Розробка back end на Python (Django/Flask)."

"Розглянемо розробку бекенд-частини на Python Django / Flask для веб-аплікацій, порівняємо їх і які інструменти для цього потрібні."
Петро Іванюк, PhD, Machine Learning Engineer, Data Science Group (SoftServe)

Тема: «Document Understanding. From Unstructured Data to a Knowledge Graph»

В доповіді будуть розкриті відповіді на наступні питання:
 • Як отримати дані у вигляді текстів із документів різних форматів?
 • Як із текстових даних витягнути інформацію заданої структури?
 • Яким чином можна зберігати текстові дані у вигляді графу та яка його практична цінність?
 • Як побудувати самому простий граф на основі табличних даних?
Богдан Павлишенко, Data Scientist (ЛНУ ім.І.Франка, SoftServe)

Тема: «Predictive Analytics»

На лекції буде розглянуто основні методи та підходи у сучасній прогнозній аналітиці, зокрема, використання методів байєсівської регресії, машинного навчання та Q-навчання у прогнозуванні часових рядів, наприклад, продажів товарів. Також буде розглянуто сучасні підходи у аналітиці соціальних мереж.
Володимир Ткачук, завідувач кафедри теоретичної фізики (ЛНУ ім.І.Франка)

Тема: «Квантові комп’ютери та квантові обчислення»

Стартуючи з поняття класичного біта буде введено поняття квантового біта, який є основою квантових комп'ютерів. Буде представлено властивості квантових бітів, які забезпечують перевагу квантових комп'ютерів над класичними, та зроблено короткий огляд сучасних проблем квантової інформації.
Олег Кунцьо, (MSP)

Тема: «Face Recognition using Azure »

Розглянемо приклади, як ми можемо легко скористатись технологією Azure для розпізнавання обличчя.
Олександр Жолоб, (MSP)

Тема: «How to thrive in a dynamic environment, Microsoft Student Partner viewpoint.»

Що варто знати студенту, який розглядає технічні професії. Які можливості надає сучасна індустрія ІТ студенту. Чому варто цілитись високо.

Школа організована за сприяння IT компаній