Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Вільне програмне забезпечення

Вільне програмне забезпечення – програмне забезпечення, котре можна безперешкодно використовувати, вивчати та змінювати і котре може копіюватись та поширюватись у зміненій чи незміненій формі без будь-яких обмежень, з тим щоб наступний користувач також мав всі перелічені права.

Щоб програмне забезпечення вважалось вільним, воно повинно поширюватись під однією з ліцензій, котра закріплює за користувачем вищеописані права, та з вільнодоступними джерельними кодами. Найвідомішими з них є:

  • Загальна публічна ліцензія GNU (GNU General Public License)
  • Менша загальна публічна ліценція GNU (GNU Lesser General Public License)
  • Ліцензія BSD (BSD License)
  • Публічна ліцензія Mozilla (Mozilla Public License)
  • Ліцензція MIT (MIT License)
  • Ліцензія Apache (Apache License)

Будь-хто може продавати копії вільного програмного забезпечення, використовувати його в комерційних чи інших цілях. Проте, оскільки кожен, хто володіє вільним програмним забезпеченням, може передавати його будь-кому безкоштовно, то в цілому ВПЗ є безкоштовним. Бізнесові моделі ВПЗ базуються на додаткових послугах на кшталт технічної підтримки, навчанні, сертифікації чи інтеграції. Проте ВПЗ забороняє бізнесові моделі, засновані на абсолютній відсутності будь-яких прав у користувача і вимозі оплачувати право використання ПЗ.

На противагу ВПЗ існує пропрієтарне програмне забезпечення. Окрім того, терміни (абревіатура) «ВПЗ» та «безкоштовне програмне забезпечення» не є синонімами – безкоштовне програмне забезпечення може бути і пропрієтарним.

Критерії вільного програмного забезпечення:

  1. Програму можна вільно використовувати з будь-якою метою («нульова свобода»).
  2. Можна вивчати, як програма працює, і адаптувати її для своїх цілей («перша свобода»). Умовою цього є доступність вихідного тексту програми.
  3. Можна вільно поширювати копії програми – на допомогу товаришу («друга свобода»).
  4. Програму можна вільно покращувати і публікувати свою поліпшену версію – з тим, щоб принести користь всьому співтовариству («третя свобода»). Умовою цієї третьої свободи є доступність вихідного тексту програми і можливість внесення до нього модифікацій і виправлень.

Вільне та безкоштовне ПЗ є серед усіх типів програм. Зокрема, існує ціла низка вільних операційних систем:

Найпоширенішою серед них є ОС Linux, яка розповсюджується під ліцензією GNU General Public License. Різними компаніями та спільнотами розробників на основі ядра Linux випускаються т.зв. дистрибутиви, тобто повноцінні ОС (універсальні або спеціалізовані). Серед найпопулярніших:

Серед інших дистрибутивів можна назвати Scientific Linux, орієнтований на навчально-наукові цілі та Груша, що розробляється в нашій країні й орієнтований на українського користувача.

Сучасні дистрибутиви Linux за своїми можливостями аналогічні, а часто суттєво перевершують відповідні версії Windows. Всі вони мають графічний інтерфейс користувача, причому є можливість вибору між різними графічними середовищами (KDE, Gnome, XFCE тощо). Оновлення системи та встановлення нових програм спрощене за рахунок використання менеджерів пакунків і можливе навіть в режимі реального часу з Інтернету. Так, наприклад, на сайті дистрибутиву openSUSE реалізований механізм OneClick Install (встановлення вибраної програми відбувається після простого клацання мишкою на відповідному посиланні). Аналогічні механізми мають і інші дистрибутиви.

Вільне прикладне ПЗ виконує ті самі завдання, що і відповідні пропрієтарні програми. Однак існує певна ідеологічна відмінність між Windows і Linux: більшість програм для Windows створюються за принципом "все в одному" (кожен розробник сам реалізує все в своєму продукті). Цей принцип називають також "Windows-way". Ідеологія Unix/Linux – один компонент або одна програма повинні виконувати тільки якесь одне завдання, зате виконувати його добре ("Unix-way"). Програми під Linux нагадують конструктор: наприклад, якщо існує програма для перевірки орфографії, то її використовують під час розробки текстового редактора, або якщо вже існує потужна консольна програма для скачування файлів, то простіше написати до неї графічний інтерфейс (т.зв. Front-end), і т.д. Цей принцип дуже важливий і його треба враховувати під час пошуку аналогів Windows-програм у Linux. Близько 90% програм, що працюють у Linux, не є прямими і стовідсотковими аналогами відповідних програм у Windows. Вони просто призначені для тієї самої мети. Крім того, багато які з програм для Linux можуть бути запущені і під Windows – за допомогою Cygwin та інших емуляторів Linux.

Аналоги Windows-програм у Linux - таблиця відповідностей.

Повну версію цієї таблиці (російською) можна знайти на офіційному сайті:
http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/.

Опис програми, виконувана задача Windows Linux
Робота в Інтернеті
Web-браузери Internet Explorer,
Opera [Prop],
Firefox,
Safari,
Google Chrome...
1) Firefox.
2) Chromium / Google Chrome
3) Konqueror.
4) Opera. [Prop]
5) Midori.
6) SeaMonkey.
7) Epiphany.
8) Links. (с параметром "-g").
9) Dillo.
10) Galeon.
Клієнти електронної пошти Outlook Express,
Thunderbird,
The Bat [Prop],
Eudora [Prop],
Opera Mail [Prop]
1) Evolution.
2) Thunderbird.
3) Sylpheed.
4) Claws Mail.
5) Kmail.
6) Gnus.
7) Balsa.
8) Opera Mail [Prop].
9) Arrow.
10) Gnumail.
11) Althea.
12) Aethera.
13) MailWarrior.
Адресна книга Outlook Rubrica
Скачування файлів Flashget,
Go!zilla,
Reget,
Getright,
DAP,
Wget,
WackGet,
Mass Downloader, ...
1) Wget (консоль, стандарт).
2) GUI для Wget: Kmago, Gnome Transfer Manager, QTget, Xget, ...
3) Downloader for X.
4) former Kget.
5) Prozilla. 6) Aria.
7) Axel.
8) Download Accelerator Plus.
9) GetLeft.
10) Lftp.
11) NCftp.
FTP-клієнти Bullet Proof FTP,
CuteFTP,
WSFTP,
SmartFTP,
FileZilla, ...
1) Gftp.
2) Konqueror. 3) KBear.
4) IglooFTP. [Prop]
5) Nftp.
6) Wxftp.
7) AxyFTP.
8) mc. (cd ftp://...)
9) Yafc.
IRC-клієнти Mirc,
Klient,
VIRC,
Xircon,
Pirch,
XChat
1) Xchat.
2) KVirc.
3) Irssi.
4) BitchX.
5) Ksirc.
6) Epic.
7) Sirc.
8) PJIRC.
Клієнти швидкого обміну повідомленнями (IM) ICQ Lite,
ICQ Corp,
MSN,
AIM,
Yahoo,
Trillian ICQ,
Miranda,
Pidgin.
1) Licq (ICQ).
2) CenterIM / Centericq (Всі розповсюджені протоколи, консоль).
3) Alicq (ICQ).
4) Micq (ICQ).
5) GnomeICU (ICQ).
6) Pidgin. (Всі розповсюджені протоколи)
7) Ayttm. (Всі розповсюджені протоколи)
8) Kopete.
9) Everybuddy.
10) Simple Instant Messenger.
11) Imici Messenger.
12) Ickle (ICQ).
13) aMSN (MSN).
14) Kmerlin (MSN).
15) Kicq (ICQ).
16) YSM. (ICQ, console).
17) kxicq.
18) Yahoo Messenger for Unix.
19) Kmess (MSN).
20) AIM.
21) MSNre. (console)
Пірингові клієнти і сервери, обмін файлами (p2p) Morpheus (Gnutella), WinMX, Napster, KaZaA (Fasttrack), eDonkey [Prop], eMule, TheCircle, Bittorrent, SoulSeek, Direct Connect 1) Mldonkey. (eDonkey, Soulseek, Fasttrack, Gnutella, Open Napster, Direct Connect, BitTorrent)
2) LimeWire. (Gnutella)
3) Lopster. (OpenNAP)
4) Gnapster. (OpenNAP)
5) eDonkey. (eDonkey) [Prop]
6) cDonkey. (eDonkey)
7) Gift клиент / сервер / fasttrack plugin (Fasttrack)
8) ed2k_gui.
9) Gtk-Gnutella. (Gnutella)
10) Qtella. (Gnutella)
11) Mutella. (Gnutella, console)
12) TheCircle.
13) Freenet. (полностью анонимная p2p)
14) GNUnet.
15) Lmule. (eDonkey)
16) Xmule. (eDonkey)
17) Bittorrent.
18) PySoulSeek (Soulseek).
19) Loophole. (WinMX) [Prop]
20) Direct Connect.
21) QuickDC. (Direct Connect).
22) OverNet.
23) Apollon.
24) GrapeWine. (повністю анонімна p2p)
25) Snark. (Bittorrent)
IP-телефонsія Buddyphone [Prop],
Cisco SoftPhone,
Skype
1) GNU Bayonne.
2) Openh323.
3) OpenPhone.
4) tkPhone.
5) NauPhone. 6) Skype
Робота з файлами
Спільна робота з даними Спільні ресурсы (Windows shares) 1) NFS.
2) Samba.
3) Samba-TNG.
4) FTP.
Перегляд Windows-мережі Мережне оточення 1) Samba.
2) KDE Lan Browser, lisa
3) LinNeighborhood.
4) xSMBrowser.
5) Komba2.
6) Konqueror.
Файлові менеджери в стилі FAR та NC FAR,
Norton Commander,
Disco Commander,
Volcov Commander, etc
1) Midnight Commander.
2) X Northern Captain.
3) Deco (Demos Commander) + Deco russian patches.
4) Portos Commander.
5) Konqueror в стиле MC.
6) VFU.
7) Ytree.
8) vshnu: the New Visual Shell.
Файлові менеджери в стилі Windows Commander Total Commander (колишн?й Windows Commander) 1) Krusader.
2) Kcommander.
3) FileRunner (TCL/TK).
4) Linux Commander.
5) LinCommander.
6) Rox, Rox-Filer.
7) Emelfm.
8) Midnight Commander.
9) Worker.
Файлові менеджери в стилі провідника Windows Провідник Windows / Internet Explorer 1) Konqueror.
2) Gnome-Commander.
3) Nautilus.
4) Endeavour Mark II.
5) XWC.
Робота з UDF Roxio (кол. Adaptec) UDF Reader, Roxio Direct CD Модуль pktcdvd, Linux-UDF..
Робота з архівами 1) WinZip
2) WinRar
3) 7-Zip
4) WinACE
1) Ark (kdeutils).
2) Gnozip.
3) KArchiveur.
4) Gnochive.
5) FileRoller.
6) Unace.
7) LinZip.
8) TkZip.
Консольні архіватори arj, rar, zip, tar, gzip, bzip2, lha... 1) tar, gzip, bzip2.
2) Unarc.
3) Lha. (японською)
4) Infozip.
5) Arj.
6) Avfs. (Підтримка будь-яких архівів із будь-яких програм - file.zip#/...).
7) Zoo.
8) RAR.
9) CAB Extract.
Текстові редактори Блокнот / Notepad, WordPad, TextPad, Vim, Xemacs, ... 1) Kedit (KDE).
2) Gedit (Gnome).
3) Gnotepad.
4) Kate (KDE).
5) KWrite (KDE).
6) Nedit.
7) Vim.
8) Xemacs.
9) Xcoral.
10) Nvi.
11) Ozeditor.
Текстові редактори з підтримкою кирилиці Bred, Rpad32, Aditor, Vim, Xemacs 1) Kate (KDE).
2) Nedit.
3) Fte (консоль).
4) Пропатчен? верс?? Midnight Commander.
5) Vim.
6) Xemacs.
Перегляд PostScript 1) RoPS
2) GhostView
1) GhostView.
2) Kghostview.
3) GV.
4) GGV.
Перегляд PDF 1) Adobe Acrobat Reader
2) GhostView
1) Adobe Reader. [Prop]
2) Xpdf.
3) Okular.
4) Evince.
5) GV.
6) GhostView.
7) Kghostview.
Стаорення PDF 1) Adobe Acrobat Distiller
2) GhostView
3) Ghostscript
1) Будь-яка граф?чна програма Linux -> "Print to file" -> ps2pdf.
2) Adobe Acrobat Distiller. [Prop]
3) PStill. [Shareware]
4) PDFLatex.
5) Xfig.
6) Ghostscript.
7) Tex2Pdf.
8) Reportlab.
9) GV.
10) GGV.
11) GhostView.
12) Kghostview.
13) Panda PDF Generator.
Планувальник задач mstask, nnCron cron, at (стандарт, консоль). GUI: Kcron.
Віртуальні CD/DVD VirtualDrive, VirtualCD, Daemon Tools, ... 1) Virtual CD Kernel Module.
2) "cp /dev/cdrom mycd.iso" + "mount -o loop mycd.iso /mnt/cdrom/".
Робота зі сканером Програми, що йдуть у комплекті зі сканером, VueScan 1) Xsane.
2) Kooka.
3) Xvscan. [Prop]
4) VueScan. [Prop]
Антивіруси Dr. Web, Kaspersky, AVG AntiVirus, NAV, TrendMicro, F-Prot, ... 1) Dr. Web. [Prop]
2) Trend ServerProtect. [Prop]
3) RAV Antivirus. [Prop]
4) OpenAntivirus + AMaViS / VirusHammer.
5) F-Prot. [Prop]
6) Sophie / Trophie.
7) Clam Antivirus.
8) Kaspersky. [Prop]
9) YAVR.
Налаштування системи Панель керування, Msconfig, RegEdit, WinBoost, TweakXP, Customizer XP, X-Setup, PowerToys, Config NT, ... 1) setup (Red Hat).
2) chkconfig (Red Hat).
3) redhat-config-<feature>. (Red Hat 8.0).
4) xf86config, xf86cfg.
5) Linuxconf.
6) Drakeconf.
7) Webmin.
8) yast и yast2 (SuSE).
9) sysinstall (FreeBSD).
10) /dev/hands :).
Менеджери заваетаження ОС System Commander, PowerQuest Boot Magic, GAG, ... 1) Grub.
2) Lilo.
3) ASPLoader.
4) Acronis OS Selector [Prop].
5) Ranish Partition Manager.
6) osbs.
7) Symon.
8) Smart Boot Manager.
9) Xosl.
10) GAG.
Резервне копіювання і відновлення даних (backup software) ntbackup (standard), DriveImage, Legato Networker [Prop] 1) Legato Networker. [Prop]
2) Lonetar. [Prop]
3) Disk Archive.
4) Bacula.
5) Taper.
6) dump / restore. (консоль, стандарт)
7) Amanda (console).
8) Mondo Rescue.
Диспетчер задач TaskMan (вбудований в систему), TaskInfo, ProcessExplorer NT. 1) top (console, standard).
2) Gtop, Ktop.
3) kSysGuard.
4) "ps aux | more", "kill <pid>"
Multimedia (аудіо / CD)
корисні посилання: - Linux MIDI & Sound Applications - величезна кількість посилань і ресурсів.
Sound Software - аудіопрограми для Linux.
Програвачі музичних файлів / mp3 / ogg 1) Winamp
2) Zinf
3) SnackAmp
4) Soritong
5) Apollo
6) K-jofol 2000
7) Sonique
8) C-4
9) Media Box Audio / Video Workstation 5
10) Blaze Media Pro
11) NEX 3
12) Real Jukebox
13) Windows Media Player
1) XMMS (X multimedia system).
2) Noatun.
3) Zinf. (колишній Freeamp)
4) Winamp.
5) Xamp.
6) GQmpeg.
7) SnackAmp.
8) Mplayer. (Frontend: Kplayer).
9) Xine. (Frontends: Sinek, Totem)
Програми для зручного запису СD/DVD з "інтуїтивно зрозумілим" графічним інтерфейсом Nero, Roxio Easy CD Creator, ... 1) K3b. (KDE)
2) XCDRoast.
3) KOnCd.
4) Eclipt Roaster.
5) Gnome Toaster.
6) CD Bake Oven.
7) KreateCD.
8) SimpleCDR-X.
9) GCombust.
10) WebCDWriter. (Сервер для запису CD/DVD, керується за допомогою будь-якого браузера, що підтримує Java)
11) CDR Toaster.
12) Arson.
13) CD-Me (Створення аудіо-CD)
14) tcdr (консольный)
15) NeroLinux.
Програвачі CD/DVD CD player, Winamp, Windows Media Player, ...
1) KsCD.
2) Gtcd (Gnome) + tcd (консоль).
3) Orpheus. (консоль)
4) Sadp.
5) WorkMan.
6) Xmcd.
7) Grip.
8) XPlayCD.
9) ccd / cccd. (консоль)
10) cdp. (консоль)
11) BeboCD.
Програвачі Midi Winamp, Windows Media Player, ... 1) xmms + midi-plugin. (використовує TiMidity)
2) xmms + awemidi-plugin. (використовує drvmidi)
3) xmms + playmidi-plugin. (використовує playmidi)
4) TiMidity++. Софтверне програвання, підтримує gus-патчі та sf2-банки, backend до інших програм.
4) timidity-eawpatches. Gus-патчі для TiMidity++.
5) Kmid.
6) drvmidi / awemidi.
7) pmidi (консоль, для ALSA).
8) playmidi.
9) atmidi.
Програвачі Midi + Karaoke VanBasco 1) Kmid.
2) Gkaraoke.
3) TiMidity++.
Стискання звуку в Mp3 1) Lame
2) Cdex
3) MusicMatch
4) Streambox Ripper
5) Audiocatalyst
6) Blaze Media Pro
7) Media Box Audio / Video Workstation
8) AudioSlimmer
9) Real Jukebox
1) Lame.
2) Bladeenc.
3) NotLame.
4) L3enc. [Prop]
5) gogo.
Стискання звуку в OGG oggenc oggenc
Робота з протоколом Real 1) RealPlayer. [Prop]
2) Mplayer + libraries.
1) RealPlayer. [Prop]
2) Mplayer + libraries.
3) ReMedial.
Радіоприймачі VC Radio, FMRadio, Digband Radio 1) xradio.
2) cRadio.
3) Xmradio.
4) RDJ.
5) RadioActive.
6) XMMS-FMRadio.
7) Gqradio.
8) Qtradio.
Аудіоредактори SoundForge, Cooledit, Audacity, ... 1) Glame.
2) Rezound.
3) Sweep.
4) WaveForge.
5) Sox.
6) Audacity.
7) GNUSound.
8) Ecasound.
9) SoundStudio.
10) mhWaveEdit.
Редактор нот Finale, Sibelius, SmartScore 1) LilyPond.
2) Noteedit.
3) MuX2d.
Перегляд графічних файлів 1) ACDSee
2) IrfanView
3) Xnview
4) CompuPic [Prop]
5) Windows Fax and Image viewer
6) Будь-який web-браузер
1) Xnview.
2) GQview.
3) Qiv.
4) CompuPic. [Prop]
5) Kuickshow.
6) Kview.
7) GTKSee.
8) xv. [Prop]
9) imgv.
10) Gwenview.
11) Gliv.
12) Showimg.
13) Gthumb.
14) PixiePlus.
15) Electric Eyes (Gnome).
16) Eye of Gnome.
17) GImageView.
18) Hugues Image Viewer.
19) Будь-який web-браузер
Прості графічні редактори Paint 1) Kpaint.
2) Tuxpaint.
3) Xpaint.
4) Gpaint.
5) Graphtool.
Полтужні графічні редактори в стилі PhotoShop 1) Adobe Photoshop [Prop]
2) Gimp for Windows
3) Paint Shop Pro [Prop]
4) Pixel32 [Prop]
5) Corel PhotoPaint [Prop]
6) Macromedia Fireworks
1) Gimp.
2) ImageMagick.
3) Pixel32. [Prop]
4) CinePaint.
5) Pinta.
6) Krita.
Програми для роботи з векторною графікою Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, AutoSketch, OpenOffice Draw 1) Inkscape.
2) xfig.
3) Sketch.
4) Karbon and Kontour.
5) OpenOffice Draw.
6) Dia.
7) Tgif.
8) Gestalter.
9) ImPress.
10) Tkpaint.
11) Tgif
12) Sodipodi..
13) sK1.
Програми для декоративного оформлення тексту Wordart, OpenOffice Draw OpenOffice Draw.
Програвання Flash Flash Player 1) SWF Macromedia Flash Player.
2) Adobe Flash Player. [Prop]
3) Plugin для Firefox/Opera/Chrome (можна скачати тут ).
Створення Flash Macromedia Flash 1) DrawSWF.
2) Ming. (створення swf за допомогою мов програмування)
3D-графіка 3D Studio MAX, Maya [Prop], Povray, ... 1) Blender.
2) Maya. [Prop]
3) KPovModeler.
4) K3Studio.
5) Moonlight.
6) GIG3DGO.
7) Povray.
8) MegaPov.
9) K3D.
10) Wings 3D.
11) Softimage XSI. [Prop]
12) Kludge3d.
Програми для зняття screenshot'ів Інтегровано в систему (PrintScreen), Snag it, ... 1) Ksnapshot.
2) Xwpick.
3) Xwd, xgrabsc.
4) Motv (xawtv)
5) Streamer (video)
6) Інтегровано в менеджер вікон (різні hotkeys)
Малювання схем баз даних (з відношеннями, властивостями, тощо) Access 1) Dia.
2) Toolkit for Conceptual Modelling.
Multimedia (відео, інше)
Програвачі відео / mpeg4 1) BSplayer
2) Zoomplayer
3) Windows Media Player
4) VideoLAN
5) Winamp
6) Mplayer
7) RealPlayer
8) Xing
9) Simplayer
1) Mplayer. (Frontend: Kplayer).
(LiveCD дистрибутив для програвання відео - MoviX).
2) Xine. (Frontends: Sinek, Totem)
3) VideoLAN.
4) Aviplay.
6) Noatun.
7) KDE Media Player.
8) XMovie.
9) Kaboodle.
10) MpegTV.
11) Avifile.
12) Xmps.
Програвачі DVD PowerDVD, WinDVD, MicroDVD, Windows Media Player, VideoLAN 1) Ogle.
2) Mplayer.
3) Xine.
4) Aviplay.
5) VideoLAN.
6) OMS.
DVD ripping / encoding Gordian Knot, Mencoder (із Mplayer) 1) Drip.
2) Transcode.
3) Mencoder. (из Mplayer)
4) Ffmpeg.
5) DVD::Rip.
Створення і монтаж відео на простому рівні Windows Movie Maker 1) iMira Editing. [Prop]
2) MainActor. [Prop]
3) Broadcast 2000.
4) Avidemux.
Створення і монтаж відео на професійному рівні Adobe Premiere, Media Studio Pro 1) iMira Editing.
2) Cinelerra.
3) MainActor.
4) Broadcast 2000.
5) Lives.
6) CinePaint.
7) Heroine Virtual.
Нарізка відео Virtual Dub 1) Avidemux.
2) Kino.
Конвертування відео Virtual Dub, Mencoder (із Mplayer) 1) Transcode.
2) Mencoder (із Mplayer).
3) Ffmpeg.
Робота з TV-тюнером AVerTV, PowerVCR 3.0, CinePlayer DVR, Mplayer, ... 1) Tvtime.
2) KDetv (колишній Kwintv).
3) Xawtv.
4) Zapping.
5) GnomeTV.
6) Mplayer.
7) Ffmpeg.
7) Xawdecode.
Робота з форматом QuickTime QuickTime Player 1) QuickTime.
2) Mplayer + Sorenson codec.
3) OpenQuicktime.
4) Xanim.
Анімація Animation Shop, ... 1) CinePaint.
2) Плагіни для Gimp.
Офіс/бізнес
Офісний пакет MS Office, OpenOffice.org, LibreOffice 1) Openoffice.org
2) LibreOffice.
3) Koffice.
4) HancomOffice. [Prop]
5) Gnome Office.
6) Applixware Office. [Prop]
7) Siag Office.
Текстовий процесор Word, OpenOffice Writer, 602Text, Abiword 1) Abiword.
2) TextMaker [Prop]
3) WordPerfect.
4) Ted.
5) OpenOffice Writer.
6) Kword.
7) LyX.
8) Kile (KDE Integrated LaTeX Environment).
Електронні таблиці Excel, OpenOffice Calc, 602Tab 1) Gnumeric.
2) Abacus.
3) OpenOffice Calc.
4) Kspread.
Малювання графіків Excel, MicroCal Origin, ... 1) Kivio.
2) Dia.
3) KChart.
4) xfig.
5) Gnuplot.
6) GtkGraph.
7) GNU Plotutils.
8) Ploticus. 9) LabPlot.
Створення презентацій MS PowerPoint, OpenOffice Impress 1) OpenOffice Impress.
2) Kpresenter.
3) MagicPoint.
Невеликі локальні бази даних MS Access, InterBase, OpenOffice + MySQL. 1) KNoda.
2) Gnome DB Manager.
3) OpenOffice + MySQL.
4) InterBase. [Prop]
5) Berkley DB.
6) Rekall. [Prop]
Ігри :) The Linux Game Tome (happypenguin.org) | LinuxGames.com | Kde Games | Linux Game Publishing
Список всіх начвних ігор для Linux - http://www.icculus.org/lgfaq/gamelist.php
Windows-ігри, котрі запускаються під WineX - Це - сторінка для пошуку ігор, а це - повний список ігор, що працюють під WineX (дуже великий).
Програмування і розробка
Середовища розробки, IDE 1) Microsoft VisualStudio .net
2) Emacs, XEmacs
3) Vim + ctags + скрипти з vim.sf.net
4) Boa Constructor
5) PythonCard
1) CodeForge.
2) Kdevelop + Qt3 Designer.
3) Eclipse.
4) Glade + Motor або + Xwpe або + будь-який текстовий редактор.
5) Emacs, XEmacs.
6) Vim + ctags + скрипти з vim.sf.net.
7) Boa Constructor.
8) PythonCard.
Середовища розробки на Visual C++ Borland C++ Builder, MS Visual C, Bloodshed Dev-C++ (використовує mingw)

1) Anjuta + Glade + Devhelp.
2) KDE Studio Gold. [Prop]
3) Dev-C++ (GPLed, running under win).
4) Kylix. [Prop] (Kylix Personal Edition - безплатний).
5) vtkBuilder.
6) foxBuilder.
7) wxDesigner.
8) Arriba. [Prop]
9) Code Crusader. [Prop]
10) CodeWarrior. [Prop]
11) Gbuilder.
12) Source Navigator.
13) TimeStorm. [Prop]
14) Understand for C++. [Prop]
15) SlickEdit. [Prop]
16) Vide.
Середовища розробки на C++ Borland Turbo C++ 3.0 для DOS, Minimalist GNU For Windows (mingw32-gcc.exe) 1) GCC (+ Motor или + Xwpe).
2) LinEdit.
3) Rhide.
4) Wxstudio.
5) Eclipse.
Середовища розробки на Object Pascal Delphi 1) Kylix. [Prop] (Kylix Personal Edition - безплатний).
2) Lazarus + FPC.
Середовища розробки на Pascal Pascal, BP 1) Freepascal.
2) GNU Pascal (gpc).
3) RShell (в стиле Borland Pascal 7.0)
Середовища розробки на Basic Basic 1) Hbasic.
2) X-basic.
3) Yabasic.
4) SmallBASIC.
Середовища розробки на Prolog VisualProlog, Mercury, SICStus Prolog [Prop] 1) GNU Prolog.
2) Mercury.
3) SWI-Prolog.
4) SICStus Prolog. [Prop]
5) CIAO Prolog.
Асемблер TASM, MASM, NASM 1) NASM. (Intel syntax)
2) FLAT Assembler.
3) gas. (AT&T syntax, входит в binutils).
Дизасемблер, Reverse engineering SoftIce А навіщо, коли є вихідний код? :)
1) ldasm.
Відладники 1) WinDbg
2) Minimalist GNU For Windows (gdb.exe)
gdb. Frontend'и:
1) ddd.
2) xxgdb, mxgdb.
3) CGDB.
4) Vim scripts.
5) [X]Emacs C-mode.
6) KMD.
7) NANA. (Library)
WYSIWYG html-редактори 1) Macromedia Dreamweaver
2) MS Frontpage
3) Netscape / Mozilla Composer
4) Openoffice HTML editor
1) Netscape / Mozilla Composer.
2) Openoffice HTML editor.
3) Amaya. (Немає підтримки кирилиці)
4) GINF (Ginf is not Frontpage).
5) IBM WebSphere Homepage Builder. [Prop]
6) JXHTMLEDIT (Java).
HTML / DHTML редактори HomeSite, Coffeecup, Arachnofilia 1) Quanta Plus.
2) Bluefish.
3) WebMaker.
4) Screem.
5) Toppage.
6) WebDesigner.
7) ScriptEditor.
8) August.
9) Coffeecup / Linux.
10) FCKeditor. 11) Arachnofilia. [Prop]
XML редактори XML Spy [Prop] 1) XMLMind XML Editor.
2) Vim.
3) Emacs.
Perl/Python/Tcl IDE -

1) Komodo. [Prop]
2) Perl Dev Kit.

Java IDE JBuilder, IDEA Посилання: Java Tools for Linux.
1) Jbuilder.
2) NetBeans.
3) Eclipse.
4) Sun ONE Studio. [колишній Forte]
5) Vide.
Платформи в стилі dot-net MS .Net 1) Mono.
2) DotGNU/Portable.NET
Робота з CVS WinCVS, TortoiseCVS, cvs для Windows, BitKeeper [Prop]

1) cvs (консоль).
2) Cervisia (KDE).
3) Lincvs. (Front-end до CVS)
4) BitKeeper. [Prop]
5) SubVersion. (enhanced CVS-like platform + WebDAV -> SCM)
6) wiht.link/CVS-resources

Visual Basic Visual Basic 1) Phoenix.
2) KBasic.
3) HBasic.
4) Mono.
Графічні бібліотеки 1) WinAPI, MFC, VCL (C, C++)
2) Tk (Tcl, C)
3) Tkinter (поверх Tk для Python, Perl, etc)
4) wxWindows (C++) (поверх winapi)
5) wxPython (Python) (поверх wxWindows)
6) GTK+ (link #2) (C, C++)
7) Qt (C++)
8) FLTK (C++)
9) AWT, Swing (Java)
10) Xaw - у складі X-сервера (C)
1) X11/Xext (C) - бібліотеки низького рівня, використовуються всіма іншими.
2) Xt - X Toolkit (C) - референсний X11 тулкіт
3) Xaw - MIT Athena (C) - референсний X11 тулкіт
4) Xaw3d - MIT Athena 3D (C) - Athena з 3D-видом
5) LessTif - opensource аналог Motif 1 (C)
6) OpenMotif (C)
7) Tk (Tcl, C)
8) Tkinter (поверх Tk для Python, Perl, etc)
9) wxWindows (C++) (поверх GTK+ - wxGtk или Motif - wxMotif)
10) wxPython (Python) (поверх wxWindows)
11) Qt (C++)
12) GTK+ (C, C++)
13) PyQt (поверх Qt для Python)
14) PyGTK (поверх GTK+ для Python)
15) Gtk::Perl (поверх GTK+ для Perl)
16) Qt for Perl (поверх Qt для Perl)
17) GtkAda (поверх GTK+ для Ada95)
18) FLTK (C++)
19) XView (C)
20) FOX (C++)
21) AWT, Swing (Java)
22) WinAPI и MFC через wine (C)
Web-серверм 1) Apache
2) IIS
3) Roxen
4) wn
5) cern-httpd
6) dhttpd
7) caudium
8) aolserver
9) Boa
1) Apache.
2) Xitami.
3) Thttp.
4) TUX (Red Hat Content Accelerator).
5) PublicFile.
6) Boa.
7) Caudium.
8) Roxen.
9) Zeus. [Prop]
10) Thy.
FTP-сервери Internet Information Server, ServU, War FTP, BulletProof FTP server, FileZilla server 1) pure-ftpd.
2) vsftpd.
3) wu-ftpd.
4) proftpd.
5) gl-ftpd.
6) ftp.
7) PublicFile.
8) Teepeedee.
Мови для Web-розробки PHP, Perl, ASP PHP.
Perl.
Модуль ASP для Apache.
СКБД MS SQL, MySQL 1) Sybase Adaptive Server Enterprise. [Prop]
2) PostgreSQL. Самая продвинутая СУБД с открытыми исходниками.
3) MySQL. Самая популярная СУБД с открытыми исходниками.
4) mSQL.
5) SAP DB.
СКБД IBM DB2 IBM DB2. [Prop]
СКБД Oracle 1) Oracle. [Prop]
2) PostgreSQL.
3) Линтер. (???)
СКБД Informix [Prop] Informix. [Prop]
Сервер баз даних із мождливістю вбудовування Borland Interbase, FireBird FireBird.
Сервери електронної пошти MDaemon, Hamster 1) Sendmail.
2) Qmail.
3) Postfix.
4) Exim.
Email / PIM / Groupware сервер Microsoft Exchange 1) CommuniGate Pro. [Prop]
2) Bynari's Insight GroupWare Suite. [Prop]
3) Samsung Contact. [Prop]
4) Teamware Office. [Prop]
5) Novell Netmail. [Prop]
6) Amphora. (Zope / Qmail).
7) Tutos. (Apache / PHP / Mysql / Sendmail).
8) Kroupware.
9) SuSe Linux Openexchange Server. [Prop]
10) PHPGroupware.
11) SCOoffice Mail Server. [Prop].
12) LinuXchangE.
13) OpenOffice.org Groupware Project. (New!)
14) Tiki CMS/Groupware. (Apache / PHP / Mysql).
Поштові фільтри / ліквідатори спаму cygwin+Exim port 1) SpamAssassin.
2) Procmail.
3) Mailfilter.
4) Сyrus-imap.
5) Exim.
6) POPFile.
Проксі-сервери MS Proxy Server, WinGate 1) Squid.
2) Paco.
3) Privoxy.
4) Wwwoffle.
5) OOPS.
Наукові і спеціальні програми
Корисні посилання: - Scientific Applications on Linux - величезна кілкість посилань на вільні та пропрієтарні програми.
Математична система в стилі MathCad Mathcad Gap.
Математична система в стилі Matlab Matlab 1) Matlab. [FTP]
2) Octave. (+ Gnuplot)
3) Scilab.
4) R.
5) Yorick.
6) rlab.
7) Yacas.
8) Euler.
Математична система в стилі Mathematica Mathematica 1) Mathematica. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
4) NumExp.
5) Mathomatic
6) Cuba бібліотека для чисельного інтегрування багатовимірних інтегралів.
Математична система в стилі Maple Maple 1) Maple. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
Редактори формул Mathtype, MS Equation Editor, OpenOffice Math 1) OpenOffice Math.
2) MathMLed.
3) Kformula (Koffice).
4) LyX.
5) Texmacs.
Програми для тривимірного твердотільного моделювання SolidWorks, T-flex, CATIA, SolidEdge ProEngineer Linux. [Prop]
CATIA
SolidEdge (частина потужнішого пакету Unigraphics)
Інженерні розрахунки ANSYS ANSYS.
CAD/CAM/CAE AutoCAD, Microstation, ArchiCAD 1) Varkon.
2) Linuxcad. [Prop, ~100$]
3) Varicad. [Prop]
4) Cycas. [Prop]
5) Tomcad.
6) Thancad.
7) Fandango (alpha-version).
8) Lignumcad.
9) Giram.
10) Jcad.
11) QSCad.
12) FreeEngineer.
13) Ocadis.
14) PythonCAD.
15) OpenCascade.
CAD/CAM/CAE, спрощені AutoCAD Lite Qcad.
Видавничі системи Adobe PageMaker, QuarkXPress Adobe Framemaker. (Більше не розвиваеться...) [Prop]
Невеликі видавничі системи MS Publisher 1) Scribus - Desktop Publishing for Linux.
2) KWord.
Створення схем, діаграм і графіків Microsoft Visio 1) Kivio (Koffice).
2) Dia.
3) KChart.
4) xfig.
5) Tgif + dotty.
6) Tulip.
7) Poseidon for UML. [Prop & free versions]
8) JGraph + JGraphPad. (Java)
Дистанційне зондування Землі / Програми для обробки географічних даних Erdas Imagine, ER Mapper, ENVI ENVI для Linux
ГІС (Геоінформаційні системи, GIS) ArcView Всі проекти: FreeGIS Project.
1) Grass.
2) Quantum GIS.
3) PostGIS.
4) FreeGIS.
5) MapQuest.
6) MapBlast.
Векторизатор растрових карт MapEdit, Easy Trace 1) Autotrace.
Текстовий процесор у стилі TeX MikTex, emTeX (DOS) 1) TeX.
2) TeTeX / LaTeX
3) LyX (WYSIWYM).
4) Kile.
Зручне редагування TeX-файлів
WinEdt 1) Kile (KDE Integrated LaTeX Environment).
2) Ktexmaker2.
3) Tk LaTeX Editor.
Статистичний аналіз SPSS, Statistica, SalStat Велика кількімть посилань - тут.
1) PSPP.
2) OpenStat2.
3) "Probability and Statistics Utilities for Linux users"
4) SalStat.
Емуляція електричних схем 1) Electronic Workbench
2) Altera MaxPlus+
1) Geda.
2) Oregano.
3) Xcircuit.
4) Gnome Assisted Electronics.
5) SPICE.
6) SPICE OPUS.
7) NG-SPICE.
Програми для моделювання хімічних структур Chemdraw, Isisdraw Xdrawchem.
Проектування друкованих плат електроніки 1) PCAD
2) OrCad
3) Visio
1) Eagle.
2) Geda.
Симулятори нейронних мереж ???
1) Xnbc.
2) Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS).
Емулятори
Емулятори Windows - 1) Wine. (GUI: q4wine, gwine)
2) WINE@Etersoft.
3) Crossover Office.
4) Transgaming WineX. (GUI: tqgui) [NF]
Емулятори DOS DOSBox. 1) DOSBox.
2) Dosemu.
Інше
LiveCD 1) Windows PE.
2) PE Builder.
1) Knoppix.
2) Cool Linux.
3) Blin.
4) DemoLinux.
5) DyneBolic.
6) Gentoo (live CD).
7) Lonix.
8) Virtual Linux.
9) Bootable Business Card (LNX-BBC).
10) ByzantineOS.
11) FreeLoader Linux.
12) MoviX.
13) Freeduc CD.
14) SuSE live-eval CD.
15) Freedom Linux.
16) Eagle Linux.
Файлові системи FAT16, FAT32, NTFS Ext2, Ext3, ReiserFS, XFS, ...
Підключення інших файлових систем (локально) ext2fs (драйвер), explore2fs (програма) - робота з ext2/3 Linux-NTFS. (драйвер для монтування NTFS-розділів)
Встановлення програм InstallShield, WISE, GhostInstaller, Microsoft Installer - аналог rpm 1) Rpm.
2) Urpmi.
3) GnoRpm.
4) Nautilus RPM.
5) Apt-get & frontends (synaptic, aptitude, ...).
6) Apt-rpm. (для ALT Linux, RedHat, SuSE, etc)
7) yum (Yellowdog Updater Modified)
8) yum enhanced by ASPLinux.
9) Gentoo Portage
Оновлення системи Microsoft Windows Update 1) Ximian Red Carpet.
2) Red Hat Network.
3) MandrakeOnline.
4) SuSE YaST Online Update.
5) Caldera Volution Online.
6) Apt.
7) Gentoo ebuilds (portage).
8) Debian GNU/Linux package search.
9) Yum.
Командна стрічка, скрипти / сценарії 1) command.com
2) cmd.exe
3) Windows Scripting Host
4) 4DOS / 4NT
5) Minimalist GNU For Windows
6) Unix tools for Windows (AT&T)
7) KiXtart
8) ScriptLogic [Prop]
1) Bash.
2) Csh.
3) Zsh.
4) Ash.
5) Tcsh.

Про нас

Довідка

Електронне навчання

Конференції

Наші партнери

Університетські підрозділи

Посилання

Програми

Новини

Registrations

DES-2020

DES-2021

DES-2022

IT with Lviv University 2020

AI 2021

© 2003- Лабораторія технологій штучного інтелекту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲