Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Розподілені обчислення полягають в обробці незалежних між собою підзавдань для отримання одного кінцевого результату.

 

У лабораторії високопродуктивних обчислювальних систем впроваджено систему розподілених комп’ютерних обчислень для виконання складних обчислювальних науково-практичних і навчальних задач.

 

Система використовує технології розподілених обчислень в кластері. Вона базується на ПЗ Condor під управлінням кластера. Система дає можливість створювати черги завдань, які виконаються відповідно до заданих правил у строго визначеному чи невизначеному порядку на тих чи інших вузлах кластера.

 

Для того щоб виконати розподілені обчислення з використанням системи Condor потрібно визначити правила і послідовність виконання програм, надати виконавчі файли програм і потрібні вхідні файли. Програми, що виконуються раніше, можуть створювати вхідні файли для програм, що виконаються пізніше. Детальну інформацію про доступні варіанти виконання програм можна отримати у документації.

 

В загальному випадку для постановки завдань в чергу Condor та їх виконання потрібно:

  1. Підготувати вхідні дані для окремих завдань (вручну чи за допомогою програмних засобів).
  2. Вибрати середовище (набір умов) в якому повинні виконуватись завдання. Забезпечити доступ до вхідних і вихідних файлів завдань тим чи іншим способом (NFS, Condor FileTransfer, …).
  3. Створити виконавчий файл програми, який повинен виконуватися на робочих вузлах відповідно до вимог системи Condor та встановленої операційної системи.
  4. Створити файл опису завдання Condor з параметрами виконання, вказаними вхідними і вихідними файлами і т.д.
  5. Додати завдання в чергу Condor за допомогою команди condor_submit.
  6. Після виконання завдань отримати вихідні файли (відповідно до способу виконання завдань) та при потребі виконати програму обробки результатів.

 

З питаннями щодо розподілених обчислень можна звертатись:

shiyka@remove-this.electronics.lnu.edu.ua

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲