W dniach 27-30 sierpnia 2015 r. przeprowadzona
7 Ukraińsko-polska naukowo-praktyczna konferencja


"ELEKTRONIKA ORAZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE" (ElIT-2015)


Miejsce przeprowadzenia: Lwów, Czynadijewo

© 2003- Лабораторія технологій штучного інтелекту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲