W dniach 27-30 sierpnia 2016 r. bedzie przeprowadzona
8 Ukraińsko-polska naukowo-praktyczna konferencja


"ELEKTRONIKA ORAZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE" (ElIT-2016)


Miejsce przeprowadzenia: Lwów, Czynadijewo