Лабораторія технологій штучного інтелекту

Програмне забезпечення

Операційна система: Rocks 7.0

Бібліотеки програм: MPICH2, OpenMPI, FFTW, GotoBLAS, gsl.

Інтерфейс паралельного програмування: MPI

Мови програмування: С / С++, Fortran-77/90/95; Perl; Python.

Програмне забезпечення для роботи з GP GPU: CUDA 5.0 Production Release.

Для проведення розрахунків користувачі можуть скористатися як власними програмами, так і готовими програмними пакетами. Посилання на деякі з таких пакетів програм подані нижче.

 

Список програм та їхні сторінки в Інтернеті:

біохімія, біофізика, біоінформатика

 • HMMER – реалізація методів HMM profile для чутливих пошуків у базі даних із використанням множинного вирівнювання послідовностей як запитів – hmmer.janelia.org
 • NCBI BLAST – Basic Local Alignment Search Tool, збірка інструментів, які використовуються, щоб шукати і знаходити області локальної схожості між послідовностями. Програма порівнює нуклеотидні або протеїнові послідовності з базою даних послідовностей, і обчислює статистичне значення відповідностей. Розробник National Center for Biotechnology Information – www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
 • MPI-Blast – програма, яка паралеізує алгоритми NCBI BLAST, використовуючи бібліотеку MPI. Розробник Los Alamos National Laboratory – mpiblast.lanl.gov
 • biopython – набір скриптів, написаних на Python, для біологічних розрахунків – www.biopython.org
 • ClustalW – програма множинного вирівнювання послідовностей. Розробник European BioInformatics Institute – www.ebi.ac.uk/clustalw/
 • MrBayes – програма, використовувана для байєсівського виведення філогенезу. Розробник School of Computational Science at the Florida State University – mrbayes.csit.fsu.edu
 • T-Coffee – пакет множинного вирівнювання послідовностей. Розробник Information Genomique et Structurale at Centre National de la Recherche Scientifique – The T-Coffee Home Page
 • Emboss, European Molecular Biology Open Software Suite – набір інструментів, які використовуються для аналізу послідовностей.  Розробник European Molecular Biology Institute – emboss.sourceforge.net
 • Phylip, Пакет Виведення Філогенезу – пакет програм для виведення філогенезу або еволюційних дерев. Розробник Dept. of Biology at the University of Washington – evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
 • fasta – програма, яка використовується, щоб знайти у банках даних послідовності ДНК або протеїнів. Розробник University of Virginia – fasta.bioch.virginia.edu
 • Glimmer – система для пошуку генів у мікробній ДНК, зокрема в геномах бактерій, archaea і вірусів. Розробник Center for Bioinformatics and Computational Biology at the University of Maryland – www.cbcb.umd.edu/software/glimmer/
 • TIGR Assembler – інструмент транслювання великих проектів
  встановлення послідовностей методом дробовика. Розробник J. Craig Venter Institute – www.jcvi.org/cms/research/software/
 • NAMD, MD код для великомасштабного біомолекулярного моделювання, від Theoretical Biophysics Group в University of Illinois
 • База даних програмного забезпечення структурної біології від групи Klaus Schulten
 • Обчислювальні ресурси біохімії, додаток до книги Computational Biochemistry and Biophysics, є величезна кількість посилань на програми МД, силові поля, згортання білка і т.д. (див. також непряме посилання)
 • Програми genamics.com: списки посилань на безкоштовне програмне забезпечення для молекулярної біології та біохімії (у тому числі Linux як платформи)
 • Обчислювальні засоби біології від Cornell Theory Center (Elber & Scheraga), в тому числі наприклад, згортання білків з допомогою молекулярної динаміки з мінімізацією, а також молекулярна динаміка, визначення білків і т.д.
 • AutoDock, від Art Olson's group в Scripps Research Institute
 • Molecular Modelling Toolkit, від Konrad Hinsen
 • Multidock, для протеїн-протеїнового докінгу
 • NMRCLUST, автоматична кластеризація ансамблю білкових структур
 • FlexX, молекулярний докінг від Tripos
 • DSSP стандартна програма визначення вторинної структури від Kabsch і Sander
 • CaGe, генератор графів, а також переведення в 3D- координати
 • deap, розподілені еволюційні алгоритми на python
 • WhatIf, Програма перегляду структури білка, аналізу та маніпуляцій з безліччю корисних функцій (див. також  посилання на веб-інтерфейс для деяких функцій)
 • Dino3D, Візуалізація біомолекул, поверхонь і т.д. (ці сторінки також містять хороший вступ до роботи з Povray)

молекулярна динаміка, квантова хімія, теоретична фізика, теоретична хімія

загальні наукові обчислення

Список постійно оновлюється. Слідкуйте за змінами на сторінці.

© 2003- Лабораторія технологій штучного інтелекту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲