Лабораторія технологій штучного інтелекту

Лабораторія технологій штучного інтелекту була створена наказом ректора №0-10 від 19.02.2021на виконання ухвали Вченої Ради Університету від 27 січня 2021року, протокол № 3/1.

Лабораторія технологій штучного інтелекту є структурним освітньо-науковим підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка (надалі Університет).

Лабораторія у своїй роботі підпорядковується проректору відповідальному за розвиток інформаційних технологій Університету.

Діяльність лабораторії координується науковим керівником лабораторії. Науковий керівник лабораторії призначається наказом Ректора Університету за поданням проректора відповідального за розвиток інформаційних технологій Університету. Посадові обов’язки, права та відповідальність наукового керівника лабораторій вказуються у посадовій інструкції. Функції наукового керівника можуть здійснюватися на громадських засадах або з оплатою праці.

Основними завданнями лабораторії є дослідження та впровадження нових технологій штучного інтелекту, дослідження в суміжних галузях сучасних інформаційних технологій, розробка методичного забезпечення щодо практичного використання технологій штучного інтелекту в різноманітних галузях.

Науковий керівник лабораторії Шувар Роман Ярославович

Персонал

Столярчук Олег Володимирович, завідувач лабораторії

 

 

Кулик Петро Русланович, провідний інженер

 

 

© 2003- Лабораторія технологій штучного інтелекту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲